İğne İplikle Yapılan Aşk Büyüsü

İğne iplikle yapılan aşk büyüsü, az bilenen ancak en tesirli olan büyülerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Adında da anlaşılacağı üzere bu büyünün uygulanması konusundaki en gerekli olan materyaller iğneler ve ipliklerdir. Bazı medyumlar sadece iğne kullanılmasının yeterli olduğunu söylerken, bazı medyumların ise iplikle bu işin çözüleceğini belirtmektedir. Bazı medyumların ise hem iğne hem de iplik gibi iki materyalden de faydalandığı, bu sayede büyünün tesirinin daha çok arttığı söylenmektedir. İğne iplikle büyüsünün asıl anlamı ve amacı, yapılan kişinin eşine bağlı kalması ve gözünün dışarıda olmamasıdır. Genel anlamda aşk amacıyla kullanılan bu büyünün, kişiye zarar vermek amaçlı da kullanıldığını görebilmek mümkündür.

İğne iplikle yapılan aşk büyüsü, son derece köklü olan bir büyüdür ve toplumumuzda çok eski dönemlerden beri kullanılmaktadır. Hatta öyledir ki, bu büyünün önceki adı iğne olmadığı için firkete büyüsüdür. Bu büyü uygulanırken öncelikle uygulanacak olan kişinin harf sayısı dikkate alınmaktadır. Sonrasında ise bu kişinin harf sayısı kadar iğne ile ipliğe düğüm atılmaktadır. Uygulama esnasında kullanılan ipliğin siyah renkte olması, önem verilmesi gereken detaylardan biridir. Atılan her düğüm için özel cümleler söylenir ve bu söylenilen cümleler doğrultusunda düğüm atma işlemi yapılır. Bu işlemlerin yapılmasının ardından, büyü yaptıran kişi bu iğneyi vücudunun sol tarafından ve genelde göğüs hizasından taşımalıdır.

Bu sayede büyünün yapıldığı kişi,  büyüyü yaptıran kişiye daha çok ilgi göstermeye başlar ve aralarındaki muhabbette ciddi bir artışın olduğu gözlemlenir. Büyünün en genel tesirlerinden biri, büyünün yaptırıldığı kişinin, büyü yaptıran kişiye karşı hislerinin değişmesi ve onunla düzgün bir diyaloga dahi girememesidir. Büyünün uygulandığı kişi, büyü yaptıran kişiye karşı karmaşık, anlamsız ve güzel duygular içerisinde olarak, bu ikili arasındaki samimiyetin daha çok artması sağlanmaktadır.  Bunların yanı sıra unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta, söz konusu büyünün her hoca ve her medyum tarafından farklı yöntemlere ile yapılabilecek olmasıdır. Asıl odaklanılması gereken nokta ise büyünün etkisi ne denli göstereceği veya göstermeyeceğidir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir