Büyüler değişik amaçlarla yapılmaktadır. Öyle ki; kimi zaman sevenleri birbirine bağlamak için, bolluğu ya da bereketi arttırmak için yapılan büyüler kimi zaman da yerini sevenleri ayırmak için yapılan büyülere bırakmaktadır. O nedenle de büyünün ismi aslında iyiyi mi, yoksa kötülüğü mü çağrıştırdığı en başta bilinmesine yardım ediyor. Bugün sizlerle birlikte öğreneceğimiz büyü çeşidi ise; Domuz